Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
[QCV2019] Hướng dẫn đăng ký hồ sơ tại http://qcv.tainangviet.vn 16/8/2019 Hướng dẫn đăng ký hồ sơ Giải thưởng KHCN thanh niên Quả Cầu vàng 2019 tại http://qcv.tainangviet.vn Tải về
Hoạt động trọng tâm Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ 2019 8/3/2019 Hoạt động trọng tâm Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ 2019 Tải về
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới năm 2019 08/01/2019 Kế hoạch số 135-KH/TWĐTN-KHCN về việc tổ chức Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới năm 2019 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành ngày 08/01/2019 Tải về
Thể lệ Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới năm 2019 08/01/2019 Thể lệ Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới năm 2019 do Ban Tổ chức ban hành ngày 08/01/2019 Tải về
Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc năm 2019 08/01/2019 Kế hoạch số 137-KH/TWĐTN-KHCN về việc tổ chức Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc năm 2019 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành ngày 08/01/2019 Tải về
Thể lệ Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc (Áp dụng từ 2019) 08/01/2019 Thể lệ Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc (Áp dụng từ năm 2019) do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành ngày 08/01/2019 Tải về
Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2019 08/01/2019 Kế hoạch số 136-KH/TWĐTN-KHCN về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2019 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành ngày 08/01/2019 Tải về
Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc (Áp dụng từ 2019) 08/01/2019 Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc (Áp dụng từ năm 2019) do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành ngày 08/01/2019 Tải về
Quy chế Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu lĩnh vực KHCN 03/10/2018 Quy chế Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN ban hành theo Quyết định số 120-QĐ/TWĐTN-KHCN ngày 03/10/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Tải về
TinCBCC_2018_ Thong Tri Trieu Tap 18/9/2018 Thông tri triệu tập lãnh đạo Đoàn và thí sinh Hội thi Tin học trẻ khối CBCC trẻ năm 2018 Tải về

Tiêu điểm
Top